آخرین سمت :

مشخصات فردی

نام : سعید
نام خانوادگی : البرزی
عنوان : هیات علمی
تاریخ تولد : ۳۵/۰۶/۱۶
نام پدر : نصرا...
مشخصات تماس
محل کار 1 : نشانی شیراز - خیابان زند - بیمارستان شهید دکتر فقیهی - دفتر بخش زنان و مامایی
تلفن :
محل کار 2 : نشانی
تلفن :
فکس : 2332365
کدپستی :
صندوق پستی :
وب سایت :
پست الکترونیکی : alborzis@sums.ac.ir
وضعیت تحصیلی
دانشگاه مربوطه : دانشگاه علوم پزشکی شیراز
آخرین مدرک علمی : فوق تخصص
مرتبه علمی : استاد
هیئت علمی
گروه آموزشی :
آشنایی با زبان های خارجی :
رشته تحصیلی مقطع کشور شهر دانشگاه تاریخ شروع تاریخ پایان
نازایی و اندوسکوپی زنان فوق تخصص دانشگاه علوم پزشکی شیراز ۹۰/۰۹/۲۲
بیوگرافی
دوره ها
دعوت های خاص
سابقه تدریس
وضعیت استخدامی
فرصتهای مطالعاتی
اختراعات
اکتشافات
سوابق اجرایی
تشکل های علمی و صنفی
جوایز / نشان های علمی
سایر اطلاعات